Προϋπολογισμός και διάρκεια

Το έργο «Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)» υλοποιείται με τη συνεισφορά και υποστήριξη του χρηματοδοτικού εργαλείου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2012 και θα διαρκέσει 4 χρόνια, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.026.509 €

Συμμετοχή της ΕΕ: 509.504 € (50%)

Εθνική συμμετοχή: 517.005 € (50%)

Για το χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων Δράσεων πατήστε εδώ