Σύστημα Κεντρικής Παρακολούθησης & Διαχείρισης

Προαπαιτούμενα λογισμικού: Windows Server operating systems: 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 (x86/x64), IIS 8, .NET 4.5, SQLEXPRESS (2008 ή νεότερη).

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό χρήσης του συστήματος: Οδηγός Χρήσης (pdf 2.3MB)

Λογαριασμοί πρόσβασης παρέχονται ελεύθερα κατόπιν επικοινωνίας. Για οποιοδήποτε αίτημα υποστήριξης ή σχόλιο/παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα ανάπτυξης στο info[@] agrostrat.gr χρησιμοποιώντας "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ" ώς τίτλο θέματος

Σημείωση: Οι όροι "οργανικά υλικά", "απόβλητα" ή και "γεωργικά απόβλητα" που αναφέρονται και αξιολογούνται με τη χρήση του CMS και του CMMT  του Agrostrat, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους υλικών, υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, τα οποία παράγονται από διάφορες γεωργικές πρακτικές (αγροτικές και κτηνοτροφικές) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των φυτών και των καρπών, ενώ δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους ζωικό ή βιομηχανικό υπόλειμμα. Προέρχονται αποκλειστικά από τον πρωτογενή και δευτερογενή γεωργικό τομέα, όπως για παράδειγμα απόβλητα επεξεργασίας κελυφωτών φιστικιών, απόβλητα ελαιοτριβείων, κοπριές

Το Σύστημα Κεντρικής Παρακολούθησης & Διαχείρισης έχει σκοπό την παροχή συμβουλευτικής και σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Συστήνεται η επικοινωνία και συμβουλή των αρμοδίων αρχών πριν τη χρήση αποβλήτων στο έδαφος.

 

Σύστημα Κεντρικής Παρακολούθησης & Διαχείρισης (CMMT)

Το σύστημα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση και την παρακολούθηση καλλιεργειών με τη χρήση παραμέτρων ποιότητας εδάφους, νερού και χρήσης οργανικών υλικών, ενταγμένα σε ένα εννιαίο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (ΓΠΣ).

 

Διαχείριση χωραφιών και μετρήσεων

Διαχείριση μετρήσεων χημικής ανάλυσης του εδάφους, του νερού άρδευσης, κομποστοποίησης και άλλα οργανικά πρόσθετα.

   

Παρακολούθηση χωραφιών, χωρική και χρονική ανάλυση των μετρήσεων και οπτικοποίηση

Χρονική παρακολούθηση των δεδομένων των μετρήσεων χωραφιού. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δεδομένων μέσω διαγραμμάτων.

Αξιολόγηση των μετρήσεων αναλύωντας τους δείκτες ποιότητας του εδάφους χωρικά. Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των δεδομένων σε χάρτη.