Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας

Η παρούσα διαθέσιμη έκδοση για λήψη είναι η: v1.2.

Προαπαιτούμενα λογισμικού: Windows λειτουργικό σύστημα: 7, 8, 8.1, 10 (x86/x64).

Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης εδώ: Εγχειρίδιο Χρήσης (pdf 2,3MB).

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως την άποψη σας σχετικά με την εφαρμογή, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, με σκοπό να μας βοηθήσετε να το βελτιώσουμε στις επόμενες εκδόσεις.

Για οποιοδήποτε αίτημα υποστήριξης ή σχόλιο/παρατήρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα ανάπτυξης στο info[@] agrostrat.gr χρησιμοποιώντας "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ" ώς τίτλο θέματος.

Σημείωση: Οι όροι "οργανικά υλικά", "απόβλητα" ή και "γεωργικά απόβλητα" που αναφέρονται και αξιολογούνται με τη χρήση του CMS και του CMMT του Agrostrat, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους υλικών, υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ύλη, τα οποία παράγονται από διάφορες γεωργικές πρακτικές (αγροτικές και κτηνοτροφικές) κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των φυτών και των καρπών, ενώ δεν περιλαμβάνουν κανενός είδους ζωικό ή βιομηχανικό υπόλειμμα. Προέρχονται αποκλειστικά από τον πρωτογενή και δευτερογενή γεωργικό τομέα, όπως για παράδειγμα απόβλητα επεξεργασίας κελυφωτών φιστικιών, απόβλητα ελαιοτριβείων, κοπριές.

Το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας έχει σκοπό την παροχή συμβουλευτικής και σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Συστήνεται η επικοινωνία και συμβουλή των αρμοδίων αρχών πριν τη χρήση αποβλήτων στο έδαφος.

-Αξιολόγηση
- Συμβουλευτική
- Σύνδεση με την Περιφερειακή Αρχή

Το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας

Στο πλαίσιο της δράσης Α4 αναπτύχθηκε ένα λογισμικό για την αειφόρο διαχείριση της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού, το οποίο όμως έχει τη δυναμική να χρησιμοποιηθεί σε όλη την περιοχή της Μεσογείου και να προσαρμοστεί σε διάφορους τύπους καλλιεργειών. Για το σκοπό αυτό, το AgroStrat θα αναπτύξει λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το πώς αυτό το μοναδικό εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιοχές και για άλλες καλλιέργειες.

Το Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με: 

  • την ποιότητα του εδάφους, του νερού άρδευσης, των κόμποστς αλλά και οργανικών αποβλήτων
  • ορθολογική λίπανση καλλιέργειας κελυφωτού φυστικιού
  • χρήση κόμποστς και οργανικών υλικών και αποβλήτων για λίπανση
  • χρήση κόμποστς για βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους 

Οι τρεις δυνατότητες του Λογισμικού Διαχείρισης Καλλιέργειας είναι:

Αξιολόγηση

Εισάγοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης, το λογισμικό παρέχει αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους, του νερού άρδευσης, των κόμποστς αλλά και άλλων οργανικών υλικών και στερεών οργανικών αποβλήτων. 

Συμβουλευτική 

Δηλώνοντας τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης και την ακριβή θέση των καλλιεργούμενων χωραφιών, είτε εισάγοντας τις συντεταγμένες είτε βρίσκοντας τα χωράφια στο Google Earth, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πάρει συμβουλές λίπανσης.

Στην περίπτωση της Αίγινας, το λογισμικό αξιολογεί τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων του εδάφους, του νερού άρδευσης, και των οργανικών πρόσθετων τα οποία εισάγονται από το χρήστη, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία κάποιες εδαφικές παράμετροι  δεν παρέχονται από τη χημική ανάλυση, αυτές εισάγονται αυτόματα από τους εδαφικούς θεματικούς χάρτες που έχουν φτιαχτεί για το νησί. Τελικά, προκύπτει η κατάλληλη συμβουλευτική λίπανσης, η οποιία και δίνεται στον χρήστη. Για τις υπόλοιπες περιοχές, για την παροχή συμβουλευτικής το λογισμικό θεωρεί μόνο τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης που θα εισαχθούν από το χρήστη.

Σύνδεση με την Περιφερειακή Αρχή

Αυτή η μοναδική δυνατότητα του λογισμικού συνδέει τους παραγωγούς, εφόσον το επιθυμούν, με την Περιφερειακή Αρχή μέσω του διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί μπορούν να λάβουν πρόσθετες συμβουλές από τους επιστήμονες της Περιφέρειας. Η εφαρμογή αυτή του λογισμικού υποστηρίζει επίσης τη δικτύωση μεταξύ των παραγωγών, των αρχών και των πολιτών.

Πως δουλεύει...

Αξιολόγηση: Ο χρήστης εισάγει στο λογισμικό μόνο τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του εδάφους, του νερού άρδευσης, των κόμποστς αλλά και άλλων οργανικών πρόσθετων ή και στερεών οργανικών αποβλήτων (όπως αυτά της κατεργασίας των κελυφωτών φυστικιών). Το λογισμικό, στη συνέχεια, παρέχει λεπτομερή αξιολόγηση της ποιότητας του εδάφους, του νερού ή των οργανικών υλικών. Ειδικά για τα οργανικά υλικά και τα απόβλητα, λαμβάνεται υπόψη η Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί διασποράς τους στο έδαφος και όλοι οι αντίστοιχοι περιορισμοί.

Συμβουλευτική: Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης πρέπει να προσδιορίσει την ακριβή θέση των χωραφιών για τα οποία θέλει να πάρει συμβουλές (για την  περίπτωση της Αίγινας) και να προσδιορίσει αν τον ενδιαφέρει, εκτός από τις ιδιότητες του εδάφους, και οι ιδιότητες του νερού άρδευσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εισαχθούν και τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης του νερού άρδευσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στην καλλιέργεια. Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα πάρει συμβουλές μόνο όσον αφορά το έδαφος ή αν θα ληφθούν υπόψη και οι παράμετροι του νερού άρδευσης. Το λογισμικό χρησιμοποιεί όλα αυτά τα δεδομένα και δίνει το πλέον κατάλληλο σενάριο λίπανσης. Εάν κάποιες από τις ιδιότητες του εδάφους δεν περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης, τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των θεματικών εδαφικών χαρτών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Εάν ο παραγωγός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει οργανικά υλικά στο έδαφος (π.χ. κόμποστς, κοπριές, στερεά οργανικά απόβλητα) για λίπανση, τότε θα πρέπει να εισάγει και τη χημική ανάλυση των εν λόγω υλικών.  Σε αυτήν την περίπτωση, και ως πρώτο στάδιο, το λογισμικό αξιολογεί εάν τα υλικά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο έδαφος, λαμβάνιντας υπόψη νομοθετικούς περιορισμούς. Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα υλικά είναι κατάλληλα να προστεθούν στο έδαφος, τότε παρέχονται στο χρήστη οδηγίες για την ορθολογική χρήση τους.

Για άλλες περιοχές, εκτός της Αίγινας, για τις οποίες δεν υπάρχουν εδαφικοί θεματικοί χάρτες, μπορούν να δοθούν συμβουλές λίπανσης όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων. Αυτό, ωστόσο, δε σημαίνει ότι όλες οι εφαρμογές του λογισμικού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε αυτές τις περιοχές. Οι φορείς που συμμετέχουν στο έργο θα παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και οδηγίες για την ανάπτυξη θεματικών εδαφικών χαρτών και τη διαμόρφωση του λογισμικού ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες του και σε άλλες περιοχές, εκτός της Αίγινας. 

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας-Αρχική σελίδα

 

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας-Σελίδα εισαγωγής δεδομένων

 

Λογισμικό Διαχείρισης Καλλιέργειας-Σελίδα αξιολόγησης δεδομένων

Σύνδεση με την Περιφερειακή Αρχή: Αν και το λογισμικό δίνει λεπτομερείς συμβουλές λίπανσης, ωστόσο ο χρήστης μπορεί να συνδεθεί μέσω διαδικτύου, εφόσον το επιθυμεί  με τους επιστήμονες της Περιφερειακής Αρχής και να λάβει πρόσθετες πληροφορίες ή βοήθεια. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει τα χωράφια για τα οποία επιθυμεί να ενημερώσει την Περιφέρεια για να λάβει πρόσθετη βοήθεια,  να στείλει τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων αλλά και τα δεδομένα που έχει πάρει από το λογισμικό. Η εφαρμογή αυτή μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε τοπικές αρχές, υπουργεία ή και σε συνεταιρισμούς/ενώσεις παραγωγών. 

Τέλος, μέσω της εφαρμογής αυτής, οι Αρχές μπορούν να λαμβάνουν περιβαλλοντική πληροφορία και ειδικά στοιχεία για την ποιότητα των καλλιεργούμενων εδαφών και συνεπώς να είναι σε θέση να προσδιορίσουν πιθανούς κινδύνους αλλά και να σχεδιάσουν μελλοντικές στρατηγικές διαχείρισης.