Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μόνιμος πληθυσμός και κατανομή του ανά Δήμο, Δημοτικό Διαμέρισμα και Οικισμό (στοιχεία απογραφής ΕΣΥΕ, 2001)

Top