Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών-Πηγές, συμπεριφορά και τύχη των ρύπων

Ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών

Πηγές, συμπεριφορά και τύχη των ρύπων

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ-Τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 2015, σελ. 10-25.

Η ρύπανση των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων) είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, τόσο του αναπτυγμένου, όσο και του αναπτυσσόμενου κόσμου. Αναλογιζόμενοι όχι μόνο τη βιολογική εξάρτηση του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών από το νερό, αλλά και την εξάρτηση των δραστηριοτήτων του ανθρώπου από την ποιότητα του νερού κατανοούμε πόσο μεγάλης σημασίας είναι η διατήρηση της ποιότητας των υδατικών συστημάτων αλλά και η κατανόηση των φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών οι οποίες επιδρούν και καθορίζουν την καθαρότητα ή μη των υδάτων…….Κατεβάστε όλο το άρθρο. 

Authors: 
Δρ. Μαρία Ντούλα
Chronology: 
Top