Αειφόρες στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγμα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού (Pistachia vera L.)

EC Environment - Life Programme

Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερωτηματολόγιο για το κοινό

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ [αφορά μόνο μικρή παραγωγή για οικιακή χρήση]
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ (Προαιρετική συμπλήρωση)
Top