Επιστημονικά άρθρα

Effect of long-term salinity on growth, chemical composition and mineral elements of pistachio (Pistacia vera cv. Badami-Zarand) rootstock seedlings

In recent years, one of the most important problems of pistachio growing is increasing the salinity of soil and water which has decreased the quality and quantity of this crop. In this study, the effect of different levels of salinity on growth of pistachio rootstock cv. Badami Zarand has been evaluated. Pistachio seeds were planted in pots containing loamy sand soil and the salinity treatments were performed four weeks after germination.

Irrigation and irrigation management strategies of pistachio orchards

Irrigation is a required management practice in pistachio nut production for higher quality and quantity. A proper irrigation management technique that maintains an optimum soil moisture and environment in the root zone increases yield of the pistachio nut tree. Since pistachio tree on the Pistacia vera rootstock does not tolerate excess water in the root zone, over-irrigation must be avoided. In the determination of water requirement of pistachio tree, pan evaporation is commonly used due to its simplicity.

Προδιαγραφές Ποιότητας και Διάθεση Κόμποστ: Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

H συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών προδιαγραφών σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, κυρίως της ΕΕ, καταδεικνύει τον Ελληνικό προσανατολισμό προς συστήματα μηχανικής διαλογής, τα οποία παράγουν κομπόστ χαμηλότερης ποιότητας, κατάλληλο συνήθως μόνο για χρήσεις αποκατάστασης εδαφών. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του κομπόστ, τους στόχους των προδιαγραφών, τον καθορισμό ορίων σε τιμέςπαραμέτρων του προϊόντος και της διεργασίας, καθώς και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Επιστημονικά άρθρα