Η Μητρόπολη της Αίγινας

Η Μητρόπολη της Αίγινας είναι ο πρώτος καθεδρικός ναός της ελεύθερης Ελλάδας και είναι τρίκλιτος με ισάριθμες Αγίες Τράπεζες μέσα στο Ιερό βήμα. Τμήματα του ναού οικοδομήθηκαν πριν το 1806 (ναός και τμήμα του γυναικωνίτη). Σε έγγραφα του 19ου αιώνα ο Καποδίστριας αναφέρεται στη Μητρόπολη ως « Μεγάλη Εκκλησία ». Παράλληλα η ίδια χρησιμοποιήθηκε ως Βουλευτήριο από το 1827 έως το 1828. Στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος ( 14 Ιανουάριου 1828) , η Μητρόπολη χαρακτηρίζεται ως ο τόπος της επίσημης τελετής της υποδοχής του Καποδίστρια. Η Μητρόπολη βρίσκεται μέσα στη πόλη της Αίγινας.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 175 - 179, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.