Το Εϋνάρδειον Διδασκαλείον

Το Εϋνάρδειον Διδασκαλείον χτίστηκε το 1830, δίπλα στη Μητρόπολη της Αίγινας και ήταν αφιερωμένο από τον Καποδίστρια στην ελληνική νεολαία. Το κτίριο ήταν δωρεά του Ελβετού φιλέλληνα τραπεζίτη Εϋνάρδου και αποτελεί το πρώτο νεοκλασικό και δημόσιο κτίριο της νεότερης Ελλάδας. Είναι οικοδόμημα δωρικής αρχιτεκτονικής, το οποίο αποτελείται από το πρόστυλο και τρεις αίθουσες που επικοινωνούν μαζί τους. Επίσης στεγάζονταν εκεί το Κεντρικόν Σχολείον και το Πρότυπο Σχολείο. Στην ανατολική πλευρά υπάρχει επιγραφή: « Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΙΜΑΤΟ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΗΗΗΗΔΔΔ (1830).

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 183 - 185, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.