Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων

Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων λειτούργησε μέσα στα πλαίσια του Ορφανοτροφείου, καθώς θα την απάρτιζαν οι γιοι των αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης. Η ίδρυση της συνεπάγεται με ψήφισμα της 29ης Δεκεμβρίου 1828 που δημοσιεύτηκε στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας και λειτούργησε το 1829 μέσα στο Ορφανοτροφείο με διοικητή το Γάλλο λοχαγό Ποζιέ.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 197, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002