Το Εθνικό Τυπογραφείο

Το Εθνικό Τυπογραφείο ιδρύθηκε και οργανώθηκε μέσα στο χώρο του Ορφανοτροφείου και λειτούργησε και ως λιθογραφείο και βιβλιοδετείο. Εκεί εκδιδόταν η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, ακόμα και όταν τα πιεστήρια μεταφέρθηκαν στη νέα πρωτεύουσα. Το τελευταίο φύλλο που τυπώθηκε στην Αίγινα ήταν στις 8 Οκτωβρίου 1830.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 199, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002