Το Ωδείο

Το Ωδείο, λειτούργησε μέσα στο Ορφανοτροφείο και η ίδρυση του αναφέρεται στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδας στις 28 Απρίλιου 1828 με σκοπό τη διδασκαλία της Βυζαντινής μουσικής. Αν και θεωρήθηκε πως το Ωδείο αποτελούσε σχολείο εκκλησιαστικής, καθώς την εφορευτική επιτροπή απαρτιζόταν από τον Αρχιεπίσκοπο Άρτης Πορφύριο και Καρυστίας Νεόφυτος και τον λαϊκό Νικόλαο Δεληγιάννη . Δάσκαλοι της μουσικής ανέλαβαν οι Γεώργιος Λέσβιος και ο Κωνσταντίνος Κοκκινάκης.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 201, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002