Το Λοιμοκαθαρτήριο

Το Λοιμοκαθαρτήριο, η γνωστή και ως καραντίνα του νησιού, είναι ένα οικοδόμημα το οποίο κτίστηκε πάνω στα αρχαίο θέατρο. Η κάτοψη του έχει σχήμα ημικυκλίου και διαιρείται εσωτερικά σε δέκα διαδρόμους και μια αντίστοιχη ημικυκλική αυλή. Τέλος οι διάδρομοι οδηγούσαν σε επιμέρους δωμάτια, στα οποία βρίσκονταν όσοι ήταν σε καραντίνα.

Bibliography: 

Καρδαμίτση - Αδάμη Μάρω, « Στα χρόνια του Καποδίστρια - H πρώτη προσωρινή κυβέρνηση εγκαθίσταται στην Αίγινα και αυτό συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της », στην εφημερίδα "Η Καθημερινή: Αφιέρωμα", σελ. 22, 1997