Μεσαγρός - Το σπίτι του Αλέξη Ροδάκη

Το σπίτι του Αλέξη Ροδάκη βρίσκεται στα νότια του χωριού του Μεσαγρού και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αιγινήτικου λαϊκού σπιτιού. Το οικοδόμημα κτίστηκε το 1880 και βασίζεται στην λαϊκή αρχιτεκτονική με βοηθητικά χτίσματα (αποθήκη, παράσπιτο, πατητήρι, φουρνόσπιτο, στάβλοι, μαντριά, περιστερώνας), σχηματίζοντας έτσι ένα Ζ.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 267, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002