Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση

Εγχειρίδιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Ενδεδειγμένη Αξιοποίηση της Ιλύος των Αστικών λυμάτων

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ιδιαίτερα με τις σύγχρονες συνθήκες της αειφόρου ανάπτυξης, πολλές φορές έχει δημιουργηθεί για την ιλύ των αστικών λυμάτων το αυτονόητο ερώτημα: «πρόκειται για απόβλητο ή για λίπασμα»; Ακριβώς αυτός ο προβληματισμός [απόρριψη ή αξιοποίηση], αναφορικά με την επιβαλλόμενη διαχείριση της ιλύος των αστικών λυμάτων, αν δηλ. αυτή ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί ως απόβλητο, ή να αξιοποιηθεί ως λίπασμα, αποτελεί αντικείμενο του ανά χείρας Εγχειριδίου ορθής γεωργικής πρακτικής για την ενδεδειγμένη αξιοποίηση του υλικού αυτού.

Προδιαγραφές Ποιότητας και Διάθεση Κόμποστ: Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία

H συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών προδιαγραφών σε σχέση με τα ισχύοντα σε άλλες χώρες, κυρίως της ΕΕ, καταδεικνύει τον Ελληνικό προσανατολισμό προς συστήματα μηχανικής διαλογής, τα οποία παράγουν κομπόστ χαμηλότερης ποιότητας, κατάλληλο συνήθως μόνο για χρήσεις αποκατάστασης εδαφών. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του κομπόστ, τους στόχους των προδιαγραφών, τον καθορισμό ορίων σε τιμέςπαραμέτρων του προϊόντος και της διεργασίας, καθώς και διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης.

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - Ανακύκλωση - Κομποστοποίηση