Εξωτερική Επιστημονική Επιτροπή

Τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του AgroStrat αξιολογούνται, εκτός από το ερευνητικό προσωπικό των συμμετεχόντων φορέων, και από Εξωτερική Επιστημονική Επιτροπή.

Μέλη Εξωτερικής Επιστημονικής Επιτροπής

Καθ. Άνθιμος Ξενίδης

Καθ. Άννα Ασημακοπούλου

Δρ. Αντώνης Ζορπάς

Δρ. Δημοσθένης Χάχαλης

Δρ. Γεράσιμος Τρωγιάνος

Δρ. Αντώνης Παπαδόπουλος