Το Ορφανοτροφείο

Το κτίριο οικοδομήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Καποδίστρια στις 8 Οκτωβρίου 1828 για τα ορφανά και απροστάτευτα αγόρια των αγωνιστών. Το κτίριο βρίσκεται νοτιοανατολικά της πόλης στην αριστερή πλευρά προς τον Άγιο Νεκτάριο, το Μεσαγρό και το ναό της Αφαίας. Η αρχιτεκτονική του στηρίχθηκε στα πρότυπα της Ευρώπης και της Ανατολής και διαμορφώθηκε γύρω από μια εσωτερική αυλή. Υπάρχει επιγραφή που μαρτυρεί την οικοδόμηση του: « Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΤΟΔΕ ΑΝΗΓΕΙΡΕ ΕΝ ΕΤΕΙ ΧΗΗΗΗΔΔΙΙΙ (1828). Στο χώρο του Ορφανοτροφείου δημιουργήθηκαν επίσης ο ναός του Σωτήρα, η Εθνική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ως επιστέγασμα στη μόρφωση των παιδιών του Ορφανοτροφείου.

Bibliography: 

Σφυρόερα Σοφία Ν., « Αίγινα - Πρώτη Πρωτεύουσα της Νεώτερης Ελλάδας », Κεφ. Τόπος και Μνημεία, σελ. 191 - 193, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2002.