Ναυπηγεία - Το Ναυπηγείο του Ναυστάθμου

Τα ναυπηγεία λειτούργησαν στην Αίγινα την εποχή του Καποδιστρία, δηλαδή από το 1827. Στα ναυπηγεία αυτά δούλεψαν πολλοί νησιώτες πρόσφυγες που ήταν από τα Ψαρά, τις Κυδωνίες, τη Χίο, τη Στυλίδα, το Αϊβαλί, τα Μοσχονήσια και το Γαλαξίδι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη αύξηση του πληθυσμού, αλλά και την αύξηση της κατασκευής των πλοίων.

Bibliography: 

Γιαννούλη Άννα, «Μακραίωνη ναυτική παράδοση - Οι Αιγινήτες υπήρχαν από τους πρωτοπόρους στη ναυπηγική τέχνη, κατασκευάζοντας όλων των ειδών τα πλοία», στην εφημερίδα "Η Καθημερινή: Αφιέρωμα », σελ. 24